Zápis dětí do školky

Ředitelka Mateřské školy Kozojídky, příspěvková organizace, 696 63 Hroznová Lhota, vyhlašuje přijímací řízení do MŠ pro školní rok 2020/2021, který se bude konat v letošním roce z důvodu nepříznivé epidemiologické situace výskytu COVID 19 - BEZ DĚTÍ

ve dnech od 4. – 7. května 2020 od 9. – 16. hod. 

Vezměte si sebou:

  • rodný list
  • občanský průkaz
  • žádost o přijetí dítěte do MŠ
  • kopii očkovacího průkazu

 

Žádost o přijetí dítěte do MŠ si mohou rodiče vytisknout z webu školy, nebo si ji osobně vyzvednout v kanceláři školy ve dnech od 27.4. – 30.4.2020 od 8. - 12.h.

Na žádosti v letošním roce z výše uvedených důvodů není nutné razítko a podpis lékaře, ale je povinné :

  1. prohlášení , že je dítě řádně očkováno ( vzor viz níže )
  2. doložení kopie očkovacího průkazu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. ( xx. x. xxxx), se podrobil (a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 

Příloha: kopie očkovacího průkazu

                                                                                              Podpis zákonného zástupce

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kritéria_pro_přijetí_do_MŠ.pdf

Žádost_o_přijetí_do_MŠ.pdf

Přidělení_registračího_čísla.docx

 Registrační_číslo.jpg