Drobečková navigace

Úvod > Zápis dětí do školky

Zápis dětí do MŠ

Zápis pro děti z Ukrajiny

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2024/2025

 

 Zápis bude prováděn prezenční formou v budově MŠ 2. května 2024, od 9:00 – 15:30 hod.

K zápisu si přineste:

Ø   Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k PV s potvrzením od lékaře

Ø  Rodný list dítěte

Ø  Občanský průkaz

Ø  Kopii zprávy školského poradenského zařízení (SPC, PPP), pokud byly vydána

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

Ø  Osobně do MŠ

Ø  E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

Ø  Poštou

Ø  Do datové schránky školy (qx5umne)

Počet volných míst:   6

Pokud není naplněna kapacita přijímáme děti i v průběhu celého školního roku. Přijímáme děti od 3 do 6 let.

Upozornění:

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku ( tzn. děti,

které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2024) do zahájení povinné školní docházky je předškolní

vzdělávání povinné. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě  k předškolnímu vzdělávání.

 

Seznam přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn v  MŠ a na webu školy od 22. 5. 2024 po dobu 15 dní pod registračními čísly přidělenými pro tyto účely při podání žádosti.

Rozhodnutí o přijetí a další informace budou zákonným zástupcům předána na

schůzce přijatých dětí dne 28.5.2024 v 16:15 hod. Účast nutná.

 

Co by mělo dítě zvládat při nástupu do MŠ

Ø  Reagovat na pokyny

Ø  Umět si říci co chce – potřebuje, komunikovat

Ø  Spolupracovat při oblékání

Ø  Obouvat a zouvat obuv

Ø  Dokázat samo jíst, držet lžíci a umět s ní jíst, při jídle sedět u stolu

Ø  Pít z hrnečku a skleničky

Ø  Vzít do ruky pečivo a kousat z něj

Ø  Samostatně používat toaletu

Ø  Nenosit pleny

Ø  Umět si umýt ruce mýdlem a samo utřít

Ø  Ujít kratší vzdálenost

Formuláře (dokumenty) potřebné k zápisu:

 

 Můžete si je vyzvednout i osobně v mateřské škole denně od 9:00 do 16:00 hod.