Drobečková navigace

Úvod > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace - školy

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Mateřská škola Kozojídky, příspěvková organizace, okres Hodonín

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Kozojídky
Kozojídky č. 100
696 63 

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Statutárním orgánem je ředitelka školy Bc. Dana Štěpková

Kontakty 

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mateřská škola Kozojídky
  Kozojídky 77
  696 63 

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mateřská škola Kozojídky
  Kozojídky 77
  696 63 

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  6:30 - 16:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 518 327 149
  mobilní telefon: +420 702 054 728

  4.5 Adresa internetové stránky

  ms.kozojidky.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Mateřská škola Kozojídky
  Kozojídky 77
  696 63 

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  ms.kozojidky@seznam.cz

 • 4.8 Datová schránka

  qx5umne

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 27-7179950277/0100

6. IČO

70981710

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: ms.kozojidky@seznam.cz

ID qx5umne

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Mateřská škola Kozojídky, Kozojídky 77, 696 63

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Mateřskou školou Kozojídky poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • školka výroční zprávy neposkytuje.