MATEŘSKÁ ŠKOLA KOZOJÍDKY

adresa:

Mateřská škola Kozojídky, příspěvková organizace, okres HodonínMateřská škola Kozojídky, příspěvková organizace, okres Hodonín   

Kozojídky 77

696 63 

IČO: 70981710

Tel: 518 327 149, +420 702 054 728

e-mail: ms.kozojidky@seznam.cz

ředitelka Bc. Dana Štěpková

INFORMACE O ŠKOLE

Mateřská škola v Kozojídkách, pro děti od 3 do 6 let, byla otevřena v roce 1971. Byla umístěna v budově tehdejší obecné školy a během čtyřicetileté existence prodělala několik částečných rekonstrukcí.

Poslední větší stavební zásah proběhl v roce 2011, kdy jsme oslavili 100 let od postavení budovy školy a zároveň 40 let provozu mateřské školy. Byla kompletně opravena střecha a také fasáda včetně zateplení celé budovy.

V roce 2020 proběhla rekonstrukce interiéru, zejména výměna podlah, dětských toalet a umývárny. Byla zrekonstruována kuchyně s jídelnou. Na školní zahradě se plánuje zahradní altánek pro výukové programy.

Obecná charakteristika školy

100 let budovy školyMateřská škola Kozojídky, okres Hodonín, příspěvková organizace, je jednotřídní mateřskou školou s vlastní školní kuchyní a jídelnou pro veřejné strávníky. Sídlí v obci Kozojídky na frekventovanějším místě u hlavní silnice.

V blízkosti MŠ je hřiště s umělým povrchem a fotbalové hřiště. Obě plochy mohou děti využívat bez omezení. V budově mateřské školy se nachází kuchyně, jídelna pro veřejnost, školní třída, herna, ředitelna, kancelář ekonomky, kabinet pro didaktické pomůcky, šatna pro pedagogy a šatna pro personál kuchyně. Pro pobyt venku využíváme vlastní zahradu. Děti mají dostatek prostoru pro jízdy na koloběžkách a traktorech, zahradu využívají i pro pohybové hry nebo jiné pohybové aktivity.

Na letošní školní rok 2023 - 24 je zapsáno 27 dětí ve věku od 3 do 7 let.  

Provozní doba: PO -PÁ  6.30. - 16.00

O děti se starají

  • Ředitelka: Bc. Dana Štěpková
  • Učitelka : Jana Sroková
  • Vedoucí stravování, účetní: Zdenka Grombířová
  • Kuchařka: Anna Dobřecká
  • Školnice a uklízečka: Marie Šrahůlková
  • Školní asistent: Bohumila Pavlíková

Školné

Od 1. 9. 2022 je výše školného 400,-Kč /měsíc. Předškoláci (tzn. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2023)  a děti s odkladem školní docházky jsou od platby osvobozeni. Platbu školného  provádějte vždy do 30.dne, předcházejícího měsíce.