Drobečková navigace

Úvod > Stravování

Stravování

Jídelní lístek

Jídelní lístek pro děti MŠ od 27.3. - 31.3.2023.pdf

Jídelní lístek pro veřejnost od 27.3. - 31.3.2023.pdf

 

Jídelní lístek pro děti MŠ od 20.3. - 24.3.2023.pdf

Jídelní lístek pro veřejnost od 20.3. - 24.3.2023.pdf

 

Jídelní lístek pro děti MŠ od 13.3. - 17.3.2023.pdf

Jídelní lístek pro veřejnost od 13.3. - 17.3.2023.pdf

 

Jídelní lístek pro děti MŠ od 6.3.- 10.3.2023.pdf

Jídelní lístek pro veřejnost od 6.3. - 10.3. 2023.pdf

 

Jídelní lístek pro děti MŠ od 27.2. - 3.3.2023.pdf

Jídelní lístek pro veřejnost od 27.2. - 3.3.2023.pdf

 

Jídelní lístek pro děti MŠ od 20.2. - 24.2.2023.pdf

Jídelní lístek pro veřejnost od 20.2. - 24.2.2023.pdf

 

Stravování zajišťuje školní jídelna podle Vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování.

Výdej stravy

  • ranní svačina 8.30 hod. – 9.00 hod.
  • oběd 11.30 hod. – 12.00 hod.
  • odp. svačina 14.00 hod. – 14.30 hod.

Kalkulace stravy

 

děti od 3 – 6 let

od 7 let

Přesnídávka: 10,- Kč 11,- Kč
Oběd: 18,- Kč 21,- Kč
Svačina: 9,- Kč 9,- Kč

Celkem:

37,- Kč

41,- Kč

Připomínky rodičů ke stravování: osobní konzultace s vedoucí školní jídelny.

Odhlašování dětí

Nepřítomnost dítěte – odhlášky, omlouvání

V případě nepřítomnosti dítěte ve školce je zákonný zástupce povinen odhlásit dítě samostatně:

  1. z výchovného procesu

Nepřítomnost nahlásí přímo paní učitelce v mateřské škole. Odhlášku je možno provést telefonicky, SMS zprávou nebo osobně.

Děti s povinnou předškolní docházkou (předškoláci a děti s odkladem školní docházky) mají dle Školského zákona tyto povinnosti:

  • Každá nepřítomnost dítěte musí být oznámena. Pokud je zákonnému zástupci známá nepřítomnost dítěte, musí tuto skutečnost oznámit včetně důvodu a doby nepřítomnosti dítěte s dostatečným předstihem.
  • V případě absence delší než 10 dní musí zákonný zástupce požádat písemně o uvolnění dítěte.
  1. ze stravování

Běžné odhlášky lze provádět maximálně do 16.00 hodin předcházejícího dne těmito způsoby:

  • Osobně ve třídě s paní učitelkou
  • Poslat SMS nebo zavolat na telefonní číslo +420 702 054 728
  • Ve výjimečných případech a neočekávaných událostech (nemoc apod.) je možné kontaktovat telefonicky do 7.00.hod. na telefonní číslo +420 518 327 149

Je možné si první den pro již uvařený oběd přijít a odnést domů.

Povinností zákonného zástupce je odhlásit dítě ze stravy neprodleně. Od druhého dne nepřítomnosti je v případě neodhlášené stravy účtována plná hodnota celodenní stravy, tj. cena potravin 37 kč. (Pozn. Dle Školského zákona č. 561/2004 Sb. §119 má dítě nárok na dotovanou stravu pouze první den nemoci).

Upozornění:

Podle Školského zákona č.561/2004 Sb. může ředitelka školy po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školné a školní stravování apod. ve stanoveném termínu a nedohodne-li s ředitelkou jiný termín úhrady.