Drobečková navigace

Úvod > Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Co děti potřebují

 • Oblečení do třídy, papučky
 • Oblečení a obutí na zahradu – podle počasí
 • Náhradní oblečení do třídy pro případ, že se dítě ušpiní
 • Pyžamko
 • Plastový hrníček
 • Krabičku papírových kapesníků
 • Děvčata – hřebínek
 • Pláštěnku (budou ji mít stabilně ve své skříňce)
 • Gumáky

Všechno oblečení a obutí musí být řádně podepsáno nebo označeno!

Den hraček:

Každé pondělí si děti mohou do školky přinést svoji oblíbenou hračku a hrát si s ní spolu s ostatními kamarády.
Malého plyšáčka na spinkání mohou mít každý den.

Prosba dětí

Milá maminko a tatínku.

 • Po skončení své pracovní doby si pro mě přijděte co nejdříve (nakoupit půjdeme spolu).
 • Pokud nejsem zdráv a necítím se dobře, nepatřím do školky. A už vůbec ne, pokud mi dáváte nějaké léky (mějte ohled i na ostatní zdravé děti).
 • Paní učitelka má na starosti mě a ne mé hračky (raději si je nechám doma).
 • Kontrolujte mé papučky, jedná se o mou bezpečnost.
 • Paní učitelka za nás zodpovídá, až mě jí osobně předáte do třídy.

Co děláme celý den

6:30 – 09:30 Spontánní hry podle volby dětí, řízené činnosti, pohybové aktivity, relaxační chvilky.
08:30 Dopolední průběžná svačinka.
09:30 – 11:30 Pobyt venku.
11:30 Oběd.
Po obědě Odpočinek na lehátku, relaxace podle individuální potřeby dětí.
14:00 Odpolední průběžná svačinka.
  Po skončení relaxace spontánní hry dětí až do odchodu domů.
16:00 Uzavření mateřské školy.

Komunitní kruh

Ve školce děláme s dětmi Komunitní kruh

Kruh je symbolem rovnosti, symbolizuje partnerství.
Komunita – společenství.

Komunitní kruh má svá pravidla

 • pravidlo naslouchání
 • právo nemluvit
 • pravidlo úcty
 • pravidlo diskrétnosti, zachování soukromí

Komunitní kruh přispívá k vytvoření soudržnosti, bezpečného prostředí a zdokonaluje vztahy ve skupině. Přispívá k osobnostnímu rozvoji dítěte.

Pravidlo mluvit má jen ten, kdo má v ruce specifický předmět, který dětem pomůže překonat počáteční nejistotu při mluvení (např. kamínek). Ostatní děti vědí, že teď mluví kamarád a naslouchají.

Každé dítě má příležitost mluvit nebo tuto příležitost odmítnout. Děti se učí respektovat druhého. Vzájemné dotyky v kruhu působí velmi pozitivně na dětskou psychiku a rozvoj sociálních vztahů mezi dětmi. Poznávají samy sebe, získávají důležité sociální zkušenosti a učí se vycházet s lidmi. Rozvíjí se slovní zásoba, děti projevuji své názory i city před ostatními. Komunitní kruh je nástrojem prevence šikany i dalších patologických jevů.

Poprvé do školky?

Zde uvádíme ucelené desatero, které vám může usnadnit nástup vašeho dítěte do mateřské školy

 1. Zvykejte dítě na odloučení.
  Při odchodu například do kina jej láskyplně ujistěte, že se brzy vrátíte a slib dodržte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout.
 2. Veďte dítě k samostatnosti.
  Týká se to hlavně hygieny, oblékání a jídla. Samozřejmě je nutno přihlédnout k věku dítěte.
 3. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky.
  Podporujte sebedůvěru dítěte, snažte se budovat kladný vztah k mateřské škole, nikdy mu školkou nevyhrožujte („Když budeš zlobit, paní učitelka si tě tam nechá, však počkej, tam tě srovnají…“).
 4. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní.
  Neprodlužujte zbytečně loučení, ale neodcházejte také narychlo nebo tajně.
 5. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného(např. oblíbeného plyšáka, hračku…).
 6. Plňte své sliby.
  Když řeknete, že přijdete pro dítě po obědě nebo hned jak se vyspinká, slib dodržte.
 7. Udělejte si jasno, jak prožíváte nastávající situaci vy.
 8. Děti dokáží velmi rychle vycítit strach, nejistotu u rodičů a podlehnou těmto negativním pocitům také. Platí tu, zbavit se své úzkosti – znamená zbavit dítě jeho úzkosti.
 9. Za pobyt ve školce neslibujte dětem odměny předem.
  K obavám z nového prostředí se přidá ještě strach dítěte, že selže, že si odměnu nezaslouží.
 10. Využijte možnosti postupné adaptace dítěte.
  Chvilku si s dítětem pohrajte ve třídě, prohlédněte si společně prostory školky, zpočátku ho nechejte ve školce kratší dobu, vyzvedněte ho např. za 2 hodiny, po obědě atd. Poraďte se s učitelkou.
 11. Mluvte s dítětem o tom, jak prožilo den ve školce, co dělalo,   jak se mu tam líbí.

  Zajímejte se o dění v MŠ, využívejte různých společných akcí, sledujte výstavky výtvarných prací v šatně, zkoušejte spolu s dětmi opakovat si básničky, nechejte je, ať vás naučí novou písničku atd.