Plán akcí na školní rok 2021-2022

 

Září - říjen

Vítání občánků na OÚ Kozojídky

Výstava ,,Ovoce a zeleniny" na OÚ Kozojídky 

Návštěva místní knihovny Kozojídky na téma: "Ochrana zdraví"

 

Listopad - prosinec

Divadélko v MŠ

Mikulášská nadílka

Vánoční besídka s tvořením

 

Leden - únor - březen

Návštěva místní kaple sv. Martina

Kurz plavání

Návštěva místní knihovny Kozojídky

Karneval v MŠ

Vynášení ,,Moreny"- báby zimy

Litografická dílna, výroba věnců - exkurze: p. F. Pavlica Hrozn. Lhota

Návštěva kadeřnice v MŠ - p. M. Sillingová

Dřevovýroba v Hroz. Lhotě - exkurze p. Z. Šrahůlek

 

Duben - Květen

Čarodějnický slet v MŠ

Den Země

Velikonoční tvoření v MŠ (p. M. Špirudová)

Návštěva 1. třídy ZŠ Hroz. Lhota

Svátek matek - vystoupení dětí na OÚ Kozojídky

Exkurze na domácí zvířata: Šrahůlkovi, Mullerovi, Kučerovi, Petruchovi

 

Červen

Oslava MDD

Návštěva policie, hasiči v MŠ

Exkurze na zemědělskou techniku - Rolnická - Kozojídky

Návštěva kina ve Veselí n./Mor.

Exkurze ZUŠ ve Veselí n./Mor.

Poznávací výlet (zámek Milotice)

Zahradní slavnost- rozloučení s předškoláky